Prima pagină Clienți Intrebări frecvente

Intrebări frecvente

Care este termenul de plată a facturilor?

Conform prevederilor Condițiilor Generale de Leasing (punctul 3.9.) "toate facturile emise în baza Contractului au ca termen de plată 7 (șapte) zile calendaristice de la data emiterii facturii". Plata trebuie efectuată astfel încât banii să se evidențieze în contul BRD Sogelease IFN SA nu mai târziu de data scadentă trecută pe factură. În cazul în care ziua scadentă este o zi nelucratoare sau sărbătoare legală, data scadentă se va reporta la prima zi lucrătoare (conform punctului 3.5. din Condițile Generale de Leasing). În caz contrar se vor percepe penalități de întârziere care vor fi calculate prin aplicarea la suma restantă a unei rate de 0.3% pentru fiecare zi de întarziere, pe toată perioada, începând cu data de expirare a termenului de plată și până la data primirii efective a sumei în contul BRD Sogelease.

Detalii privind contul BRD Sogelease: RO30BRDE450SV00992744500 deschis la BRD Groupe Société Générale - Sucursala Mari Clienți Corporativi

Pentru orice alte întrebări legate de această problemă, vă puteți adresa:
Florina CĂTUNEANU: +4 021.301.41.77
Call Center: +4 021.301.48.48

Ce este novația?

Novația este o conventie prin care părțile unui raport juridic obligațional sting o obligație existentă, înlocuind-o cu o noua obligație. Efectele obligației inițiale se transformă, se convertesc în efectele obligației care se naşte prin novație.

Ce este valoarea reziduală?

Valoare reziduală reprezintă valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator (art.2 lit.c din O.G.51/1997).

Ce trebuie făcut în cazul în care survin modificări în datele / informațiile furnizate de mine în contract?

Orice modificări survenite pe tot parcursul derulării contractului de leasing trebuie aduse la cunoștința BRD Sogelease în scris, în termen de 15 zile calendaristice. Tipul de modificări se referă și la:

 • Transformări de ordin juridic
 • Modificarea capitalului social
 • Schimbarea de sediu, denumire, fuziune, divizare
 • Transformare într-o altă formă de societate
 • Reorganizare juridică, lichidare judiciară
 • Schimbarea numărului de cont etc.

Utilizatorul are obligația de a pune la dispoziția BRD Sogelease actele justificative necesare. Informarea va fi trimisă în atenția Departamenului Operațiuni BRD Sogelease, la numărul de fax: +4 021.301.41.05

Pentru orice alte întrebări legate de această problemă, vă puteți adresa:
Departamentul operațiuni: +4 021.301.41.83
Call Center: +4 021 301 48 48

Ce trebuie să fac în caz de daună?

În cazul apariției unui eveniment asigurat, asiguratorii solicită la deschiderea unui dosar de daună următoarele documente:

 • Acte eliberate de autorități în original (Poliție, Pompieri, etc) în cazul evenimentelor rutiere care au ca urmare pagube produse terților *
 • Copie poliță CASCO/RCA
 • Împutenicire eliberată de BRD Sogelease
 • Talon, copie permis conducere, CI împuternicit
 • Declarație

* Începând cu 01 ianuarie 2009, deținătorii unei polițe de asigurare CASCO pot aviza evenimentele produse în urma unor riscuri asigurate direct Asiguratorului emitent al poliței de asigurare, dacă evenimentul a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul. Spre exemplu: avariile în parcare cu autor necunoscut, spargerea băii de ulei care are drept cauză o lovire sau o ciocnire cu un corp exterior, avarii produse în mers autovehiculului propriu ca urmare a unor manevre nereușite fără a se mai produce pagube altor terți, suprafețe vitrate (parbrize, geamuri laterale, lunete) sparte ca urmare a ciocnirii cu un corp exterior.

Utilizatorul este responsabil de deschiderea dosarului de daună, atât BRD Sogelease cât și brokerul de asigurare oferindu-i consiliere telefonică. Dosarul de daună trebuie deschis în termen de 24 de ore în cazul furtului sau 48 de ore în cazul avariilor.

Pentru emiterea Împuternicirii de daună de către Sogelease, sunt necesare următoarele documente:

 • Cerere de emitere împuternicire daună – Descarcă cerere;
 • Copie după CI persoană care va deschide dosarul de daună.

Documentele necesare emiterii Împuternicirii de daună vor fi trimise de către solicitant în atenția:
BRD Sogelease : fax 021.301.41.87 / 021.300.10.69 sau e-mail sgl.asigurari@brd.ro sau Broker de asigurare al BRD Sogelease: fax 021.232. 21.02 / 021.232.19.13

Pentru orice alte detalii suplimentare, ne puteți contacta utilizând următoarele date de contact :

Ce trebuie să fac în cazul în care nu am primit ultima factură?

În cazul în care factura nu ajunge în timp util, clientul trebuie să solicite Serviciului facturări al BRD Sogelease o copie pe fax sau pe e-mail a acesteia.

Persoane de contact:
Florina CĂTUNEANU: +4 021.301.41.77
Call Center: +4 021.301.48.48

Precizam că, în conformitate cu prevederile punctului 3.5. din Condițiile Generale de Leasing, "lipsa facturii nu constituie un motiv de a fi exonerat de la plata ratei de leasing" conform termenului scadent stabilit.

Ce trebuie să fac pentru a ieși din țară cu mașina?

Conform prevederilor Contractului de leasing: «În cazul în care Utilizatorul dorește să se deplaseze cu Obiectul Finanțat în afara teritoriului României, acesta se obligă să înștiințeze în prealabil, în scris Finanțatorul în vederea obținerii unei Împuterniciri. Utilizatorul nu are voie să folosească Obiectul Finanțat în afara teritoriului României fără acordul prealabil scris al Finanțatorului.»

În vederea eliberării împuternicirii pentru ieșirea din țară de către BRD Sogelease sunt necesare următoarele documente:

 • Cerere de emitere împuternicire ieșire din țară – Descarcă cerere;
 • Copie după CI/pașaportul persoanei care se deplasează în străinătate;
 • Copie după RCA/ cartea verde și copie după extinderea CASCO, în cazul în care asigurarea Carte Verde nu este emisă de același asigurator ca cel de CASCO sau asigurarea Carte Verde nu acoperă toate țările în care se va efectua deplasarea.

Documentele necesare emiterii Imputernicirii vor fi trimise de către solicitant în atenția:

BRD Sogelease: fax 021.301.41.87 / 021.300.10.69 sau e-mail: sgl.asigurari@brd.ro sau Broker de asigurare al BRD Sogelease: fax 021.232. 21.02 / 021.232.19.13

Pentru orice alte detalii suplimentare, ne puteți contacta utilizând următoarele date de contact:

Împuternicirea de ieșire din țară se solicită cu minim 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea deplasării și va fi eliberată de BRD Sogelease în termen de maxim 24 de ore.

Cum se face înmatricularea definitivă a autovehiculelor rutiere achiziționate în leasing?

Înmatricularea autovehiculelor achiziționate în leasing se poate efectua după parcurgerea următoarelor etape:

1. Recepționarea de către BRD Sogelease a documentelor primare de la furnizor/dealer (Carte de identitate, factură, documente externe, etc);
2. Transmiterea către dumneavoastră a documentelor logistice pentru impunerea autovehiculului la Direcția de Impozite și Taxe locale de care aparțineți, respectiv instrucțiuni impunere Model 1 - click aici, cerere numere preferențiale, fișă înmatriculare completată cu datele firmei utilizatoare, copie carte identitate, documente de legatură ;a achiziției dacă este cazul);
3. Impunerea de către utilizator, la Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL) pe raza căreia aveți sediul/domiciliu, a rolului fiscal pentru autovehiculul ce face obiectul contractului de leasing
4. Primirea fișei de înmatriculare a vehiculului în original, vizată de către Direcția de Impozite ca urmare a deschiderii rolului fiscal;
5. Înmatricularea autovehiculului efectuată de către noi și transmiterea plăcuțelor de înmatriculare, a certificatului de înmatriculare și a copiei conforme a cărții de identitate prin curier la sediul indicat de dumneavoastră la semnarea contractului.

Pentru întrebări și detalii suplimentare privind înmatricularea vă rugăm să ne contactați pe adresa de mail sgl.logistica@brd.ro sau la următoarele numere de telefon: 0213014122; 0213014107; 0213014129

De ce am primit somația / atenționarea de plată?

Primirea somaţiei / atenționării de plată este efectul neconfirmării în contul BRD Sogelease, până la data transmiterii acesteia, a plății sumelor facturate.

În ce condiții datorez penalități și ce reprezintă acestea?

Penalitățile se calculează doar pentru plățile întarziate și se evidențiază la factura următoare de plată. Penalitățile de întârziere se calculează prin aplicarea la suma restantă a unei rate de 0.3% pentru fiecare zi de întârziere, pe toată perioada, începând cu data de expirare a termenului de plată și până la data primirii efective a sumei în contul BRD Sogelease.

Pentru orice alte întrebări legate de această problemă, vă puteți adresa:
Florina CĂTUNEANU: +4 021.301.41.77
Call Center: +4 021.301.48.48

Odată perioada de leasing a autovehiculului încheiată, cum se intră în proprietatea sa?

Etapele perfectării formalităților aferente transferului de proprietate sunt următoarele:

1. Achitarea de către utilizator a facturii de valoare reziduală și a tuturor celorlalte obligații de plată care decurg din cadrul contractului de leasing;
2. În cazul în care obiectul finanțat este un vehicul înamatriculabil, transmiterea de către utilizator la sediul BRD Sogelease, a certificatului de înmatriculare în vederea înscrierii mențiunii pe verso cu privire la transferul de proprietate;
3. Transmiterea de către echipa din Departamentul Logistică, a setului de documente necesare în vederea reînmatriculării bunului pe numele utilizatorului, respectiv cartea de identitate, fișa de înmatriculare, certificatul fiscal precum și instrucțiuni cu privire la efectuarea înmatriculării – Model 2 - click aici

Pentru întrebari și detalii suplimentare privind transferul de proprietate vă rugam sa ne contactați pe adresa de mail sgl.logistica@brd.ro sau la următoarele numere de telefon: 0213014378; 0213014107; 0213014129

Te-ar putea interesa și

Ofertă bunuri rulate

Ofertă bunuri rulate

Nu ratați oportunitatea de a achiziționa un echipament second hand din oferta noastră, la cel mai bun raport calitate-preț.

Află mai multe
Factura electronică

Factura electronică

Primiți factura dumneavoastră într-un mod simplu și sigur.

Află mai multe