Prima pagină Noutăți Noutăți

BEI și BRD Sogelease IFN SA continuă să sprijine IMM-urile și corporațiile medii din România, pentru a combate criza provocată de Covid-19

18.09.2020

Banca Europeană de Investiții (BEI) și BRD Sogelease IFN SA au semnat un nou contract de credit, în cadrul programului dedicat în mod special pentru a atenua impactul pandemiei Covid-19 asupra IMM-urilor și corporațiilor medii,  pentru finanțarea proiectelor care contribuie la creșterea ocupării forței de muncă, îmbunătățesc accesul la finanțare pe termen mediu și lung pentru companiile românești și măresc competitivitatea economiei românești. Fondurile BEI vor fi folosite pentru a finanța proiectele promovate de IMM-uri (companii cu până la 250 de angajați) și corporații medii (cu până la 3.000 de angajați) din România. Finanțările acordate de BRD Sogelease IFN SA, din împumutul acordat de BEI, beneficiază de condiții avantajoase de preț ce vor fi transferate beneficiarului final, au maturitate de minimum 2 ani și pot fi folosite pentru finanțări care oscilează între proiecte foarte mici i investiții cu un cost maxim de 25 milioane euro. Contribuția BEI nu poate, totuși, depăși 12,5 milioane euro.

Acest credit este o continuare a colaborării fructuoase între BEI și BRD Sogelease IFN SA. Liniile de finanțare anterioare au fost consumate în totalitate, fiind alocate beneficiarilor finali, în special IMM-uri.

Despre Banca Europeană de Investiții

Banca Europeană de Investiții este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene și este deținută de statele membre ale UE. Banca acordă finanțare pe termen lung pentru investițiile sănătoase în scopul de a contribui la atingerea obiectivelor politicilor UE.