Întrebări frecvente ContactTermeni legaliActualizare dateEnglish version
Prima pagina   Info utile   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

BRD Sogelease IFN S.A., cu sediul in București, sector 1, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, etaj 12, Bloc BRD Turn, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/6764/2001, CUI RO 14080565, număr de înregistrare în Registrul Special RS-PJR-41-110006/30.11.2006 „SGL”), prelucrează date cu caracter personal în calitate de operator.

SGL prelucrează date cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:

(denumiți, în mod generic „Persoane Vizate”).

 

SGL dorește să informeze Persoanele Vizate cu privire la modul în care prelucrează datele cu caracter personal ale acestora, în contextul activității desfășurate, precum și cu privire la drepturile pe care le au Persoanele Vizate, începând cu 25 mai 2018 (data intrării în vigoare a GDPR).

 

CE CATEGORII DE DATE PRELUCRĂM?

SGL prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date de identificare
 • date de contact
 • date economico-financiare
 • date demografice
 • date privind istoricul comportamentului de plată
 • date privind calificarea profesională
 • date privind garanția
 • date biometrice (semnătura)

 

PENTRU CE PRELUCRĂM DATELE PERSOANELOR VIZATE?

A. SELECȚIA CLIENȚILOR. ÎNCHEIEREA ȘI EXECUTAREA CONTRACTULUI

 1. Pregătirea documentației pentru obținerea unei finanțări.
 2. Verificarea preliminară înainte de a încheia contractul și luarea deciziei de acordare de finanțări din gama de produse oferite de SGL;
 3. Emiterea contractului de finanțare si accesorii ale acestuia;
 4. Pregătirea documentației pentru procesul de vânzare si transfer de proprietate a bunurilor.

 

Pentru a lua o decizie în legătură cu solicitarea clientului, SGL poate interoga baza de date interne, baza de riscuri a BRD Société Générale, baze de date externe, având astfel acces și la date cu caracter personal ale Persoanelor Vizate.

 

Prelucrăm datele Persoanelor Vizate pentru: executarea contractului și monitorizarea relației contractuale și riscurile asociate acesteia.

 

Pe parcursul derulării contractului, în anumite situații (precum dificultăți în executarea contractului), vom putea contacta Persoana Vizată prin diferite canale (precum telefon, e-mail, mesaje electronice instant, scrisoare, vizite pe teren) pentru a găsi împreună cele mai bune variante de îndeplinire a contractului și de continuare a relației contractuale în cele mai bune condiții.

 

TEMEI

Încheierea și executarea contractului pentru prelucrările ce sunt necesare și strâns legate de acest scop  și prelucrările efectuate la solicitarea clientului în vederea încheierii și executării contractului (Art. 6 alin. 1 lit. b GDPR)

 

Interesul legitim al SGL de a se asigura respectarea standardelor impuse pentru finanțare și de a-și desfășura activitatea conform politicilor interne și standardelor impuse la nivelul Grupului . Société Générale (Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR)

 

Conformarea cu obligațiile legale specifice în materie (Art. 6 alin. 1 lit. c GDPR)

 

B. GESTIUNE ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ. ANALIZE ȘI INVESTIGAȚII PENTRU UZ INTERN

 

Utilizăm datele cu caracter personal pentru a organiza în mod optim și pentru a eficientiza activitatea Noastră. În acest sens, putem utiliza datele cu caracter personal, printre altele:

 • pentru organizarea unor baze de date interne, ca suport pentru activitatea desfășurată de structurile și departamentele din cadrul SGL.
 • pentru a îmbunătăți și optimiza procesele, produsele și serviciile Noastre.
 • pentru a organiza, efectua și/ sau gestiona în mod eficient activitatea de colectare debite și recuperare creanțe.
 • pentru investigarea eventualelor fraude / suspiciuni de fraudă.
 • pentru a Ne susține poziția în diverse investigații, proceduri administrative și judiciare, litigii etc. în care este implicat SGL.
 • în contextul diverselor analize, proceduri de audit intern și/ sau investigații derulate de SGL, din proprie inițiativă sau ca urmare a primirii unei sesizări de la o terță entitate (inclusiv autorități publice).
 • Gestionarea controalelor/ investigațiilor declanșate de autoritățile publice.

 

TEMEI

 

Interesul legitim al SGL de a-și eficientiza și optimiza activitatea (Art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR).

 

C. ACORDAREA DE ASISTENȚĂ CLIENȚILOR (INCLUSIV ÎMBUNĂTĂȚIREA ACESTEIA) ȘI GESTIONAREA PLÂNGERILOR

În vederea soluționării solicitărilor clienților precum și pentru a îi ține la curent cu orice fel de modificări / informații utile privind produsele financiare utilizate de SGL, prelucrăm o parte din datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate (cele necesare fiecărei prelucrări corespunzătoare acestui scop – ex. nr. de telefon pentru contactare și furnizare informații telefonic, datele din documentele furnizate pentru modificări cerute în sistemele noastre ori soluționarea diverselor plângeri/solicitări pe care le aveți).

De asemenea, în contextul asistenței pe care o acordăm putem prelucra datele Persoanelor Vizate fie în scopul conceperii și transmiterii anumitor notificări / informări specifice precum și pentru stocarea ulterioară a acestor notificări.

 

TEMEI

Încheierea și executarea contractului pentru prelucrările ce sunt necesare și strâns legate de acest scop  și prelucrările efectuate la solicitarea Persoanelor Vizate în vederea încheierii contractului (Art. 6 alin. 1 lit. b GDPR)

 

Conformarea cu obligațiile legale specifice în materie, unde legea prevede în mod expres transmiterea anumitor informații periodice către clienți (Art. 6 alin. 1 lit. c GDPR)

 

Interesele legitime ale SGL  (i) de a se conforma unei obligații specifice și de evita suportarea oricăror consecințe negative (când legea impune doar generic obligația, fără a indica limitele prelucrării – datele, scopurile, persoanele vizate, durata prelucrării, etc.) și (ii) de a își desfășura activitatea conform standardelor interne și celor stabilite la nivel de grup. (Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).

 

D. MARKETING DIRECT ȘI COMUNICĂRI COMERCIALE

 

Putem utiliza date personale ale Persoanelor Vizate pentru a transmite comunicări comerciale din partea SGL sau a partenerilor noștri, pe baza consimțimântului clientului.

 

Dacă ne sunteți deja client, vom putea transmite comunicări comerciale privind produsele și serviciile SGL, utilizând datele de contact din baza noastră de date, dacă nu v-ați exercitat dreptul de opoziție.

 

Ne interesează părerea clienților despre produsele și serviciile noastre, despre SGL, în general sau despre un anumit subiect relevant pentru activitatea noastră. Vom putea contacta periodic clienții pentru a afla păreri și sugestii despre cum ne-am putea îmbunătăți produsele și serviciile noastre sau cum am putea răspunde mai bine nevoilor și așteptărilor clienților. Persoanele Vizate nu sunt obligate să răspundă, iar dacă nu răspund, aceasta nu va afecta în niciun fel relația cu SGL.

TEMEI

Consimțământul (Art. 6 alin. 1 lit. a GDPR).

 

Interes legitim (Art. 6 lit. f GDPR)

E. STATISTICI ȘI ALTE STUDII INTERNE

 

Suntem preocupați de îmbunătățirea constantă a calității produselor și serviciilor noastre și pentru monitorizarea relației contractuale cu clienții. În baza interesului nostru legitim, utilizăm datele pe care le colectăm de la clienți sau alte date pe care le generăm / deducem din datele primite pentru diverse statistici, analize și studii interne în format anonimizat.

TEMEI

Interesul legitim (Art. 6 alin. 1. lit. f. GDPR)

 

F. CONFORMAREA CU OBLIGAȚII LEGALE, INCLUSIV A CELOR DERIVÂND DIN ACTE ADMINISTRATIVE EMISE ÎN APLICAREA LEGII ȘI CONFORMAREA CU ORICE ALTE CERINȚE / STANDARDE

 

Uneori, fie pentru încheierea / executarea contractului ori pentru desfășurarea propriu-zisă a activității, SGL are obligații legale specifice ce implică prelucrarea datelor Persoanelor Vizate, precum:

(i)            cunoașterea clientelei, inclusiv pentru prevenirea spălării banilor și combaterii finanțării actelor de terorism;

(ii)           efectuarea raportărilor specifice prevăzute de lege către diverse autorității publice entități precum BNR, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

(iii)          raportări către societăți din Grupul Société Générale (e.g. privind clienții persoane fizice, persoane fizice autorizate, membri ai profesiilor liberale, întreprinderi individuale).

 

Pentru informații cu privire la prelucrările efectuate în baza obligațiilor noastre legale, nu ezitați să ne contactați la coordonatele de mai jos.

 

În scopul desfășurării activității noastre, în afara obligațiilor legale, avem și o serie de obligații interne / stabilite la nivel de grup pentru raportare / management și audit intern/extern care pot implica prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate, inclusiv solicitarea de date suplimentare față de cele deja furnizate.

TEMEI

Conformarea cu obligațiile legale specifice în materie (Art. 6 alin. 1 lit. c GDPR)

 

Interesul legitim al SGL  de a se conforma unei obligații specifice și de evita suportarea oricăror consecințe negative (când legea impune doar generic obligația, fără a indica limitele prelucrării – datele, scopurile, persoanele vizate, durata prelucrării, etc.) precum și de a-și desfășura activitatea specifică în condiții optime cu respectarea tuturor standardelor care îi sunt aplicabile. (Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR)

 

DE UNDE AVEM DATELE PERSOANELOR VIZATE?

Prelucrăm datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate pe care ni le  furnizează clientul în mod direct, sau pe care le generăm ori le deducem ca urmare a interacțiunii clientului cu SGL.

 

În plus, putem obține și prelucra date cu caracter personal ale Persoanelor Vizate pentru scopurile descrise în prezenta și din alte surse cum ar fi: Furnizori de date statistice / rapoarte / extrase, BRD/SG, Baze de date publice/ motoare de căutare pe internet, Parteneri comerciali interni si externi.


 

CUI DEZVĂLUIM DATELE PERSOANELOR VIZATE?

De la caz la caz, putem dezvălui datele Persoanelor Vizate către:

 • Furnizori suport pentru produsele și serviciile noastre (facturare, înmatriculare, importuri, amenzi, asiguratori, broker de asigurare);
 • Parteneri cu care colaborăm pentru distribuirea produselor noastre din domenii variate precum industria auto, asigurări, domeniul financiar.
 • Entități care gestionează baze de date cu caracter financiar (precum Centrala Riscului de Credit);
 • Furnizori de servicii de marketing cum ar fi agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de            e-mail marketing, furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web;
 • Furnizori de servicii de arhivare;
 • Furnizori de produse software / hardware și acordarea de asistență tehnică/consultanță/administrare necesară pentru astfel de produse;
 • Furnizori de servicii de asistență juridică, executori judecătorești, consiliere comercială, alte tipuri de asistență necesară pentru activitatea SGL acționând în domeniul consilierii pe diferite aspecte;
 • Furnizori de servicii de recuperare creanțe si bunuri;
 • Autorități publice pentru conformarea noastră cu obligații legale specifice în materie de colaborare cu acestea și/sau entități de control, (inclusiv auditori externi) care solicită date de la SGL în conformitate cu dispozițiile legale și regulile stabilite la nivelul Grupului Société Générale;
 • Societățile din Grupul Société Générale care pot avea acces la anumite date ale clienților în contextul supravegherii permanente, cazurilor cu riscuri majore ori în scopuri de marketing și îmbunătățire a propriilor produse/servicii.
 • Furnizori de servicii de pază și protecție;
 • Furnizori de servicii de poștă / curierat;
 • Furnizorii de servicii de training pentru personalul SGL.

 

TRANSFERUL DATELOR ÎN STRĂINĂTATE

Ca principiu, putem transfera datele Persoanelor Vizate în Spațiul Economic European (SEE) sau către state recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter  personal. În anumite situații, putem transfera datele Persoanelor Vizate și către alte state întotdeauna în baza unor garanții adecvate.

 

CÂT PĂSTRĂM DATELE PERSOANELOR VIZATE?

Păstrăm datele Persoanelor Vizate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile la nivelul SGL.

 

CARE SUNT DREPTURILE DE CARE BENEFICIAZĂ PERSOANELE VIZATE?

Conform legii, Persoanele Vizate beneficiază de următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care o realizează SGL:

 1. Dreptul de acces: Persoanele Vizate pot obține de la SGL confirmarea că le prelucrăm datele cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept permite Persoanelor Vizate să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare;
 2. Dreptul de rectificarea datelor: Persoanele Vizate pot să ne solicite să modificăm datele incorecte privind Persoanele Vizate ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete;
 3. Dreptul la ștergere: Persoanele Vizate pot solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) a fost retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;
 4. Retragerea consimțământului: Persoanele Vizate pot să își retragă oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ;
 5. Dreptul de opoziție: Persoanele Vizate se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al SGL, din motive care țin de situația lor specifică;
 6. Restricționare: Persoanele Vizate pot solicita restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal dacă: (i) contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Persoana Vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar Persoana Vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanță; respectiv (iv) în cazul în care Persoana Vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SGL ca operator prevalează asupra drepturilor Persoanei Vizate.
 7. Dreptul la portabilitate: Persoanele Vizate pot solicita, în condițiile legii, să le furnizăm datele cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem respectivele datele unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
 8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Persoanele Vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

 

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

 

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE LA PUNCTELE a) - g) DE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE LA SECȚIUNEA CONTACT.

 

 

CONTACT

Pentru orice întrebări despre această Notă de Informare, sau dacă Persoanele Vizate doresc să își exercite drepturile, putem fi contactați astfel:

 

BRD Sogelease IFN S.A.

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor BRD (DPO)

Adresa de Corespondență: Bd. Ion Mihalache, nr 1-7, sector 1, Turn BRD, cod poștal 011171, București, România

 

Email: dataprotection_SGL@brd.ro

Telefon: 0213014381

 

 

Puteți accesa aici documentul: Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Află datele exacte
Calculator Leasing

Ne puteți contacta
Call Center


021 301 48 48

Apelabil din toate rețelele.

BRD Sogelease
© 2020, BRD Sogelease IFN SA.

Acest site web utilizează cookie-uri și alte tehnologii similare. Acestea sunt necesare pentru utilizarea site-ului, pentru analiza modului în care utilizatorii folosesc site-ul și a asigura o experiență de navigare mai bună, pentru a oferi un conținut personalizat după interesele și preferințele dvs., precum și pentru an ajuta în activitatea noastră de publicitate on-line. Pentru mai multe detalii despre cookie-urile utilizate și despre cum puteți să gestionați utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să accesați Politica privind Cookie-urile și tehnologiile similare.