Întrebări frecvente ContactTermeni legaliActualizare dateEnglish version
Prima pagina   Info utile   Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Ce trebuie să fac pentru a ieşi din ţară cu maşina?

Conform prevederilor Contractului de leasing : «În cazul în care Utilizatorul doreşte să se deplaseze cu Obiectul Finanţat în afara teritoriului României, acesta se obligă să înştiinţeze în prealabil, în scris  Finanţatorul în vederea obţinerii unei Împuterniciri. Utilizatorul nu are voie să folosească Obiectul Finanţat în afara teritoriului României fără acordul prealabil scris al Finanţatorului.»


În vederea eliberării împuternicirii pentru ieşirea din ţară de către BRD Sogelease sunt necesare următoarele documente: 
1. Cerere de emitere împuternicire ieşire din ţară – Descarcă cerere;
2. Copie după CI/paşaportul persoanei care se deplasează în străinătate;
3. Copie după RCA/ cartea verde şi copie după extinderea CASCO, în cazul în care asigurarea Carte Verde nu este emisă de acelaşi asigurator ca cel de CASCO sau asigurarea Carte Verde nu acoperă toate ţările în care se va efectua deplasarea.

Documentele necesare emiterii Imputernicirii vor fi trimise de către solicitant în atenţia :

sau

  • Broker de asigurare al BRD Sogelease: fax 021.232. 21.02 / 021.232.19.13

 

Pentru orice alte detalii suplimentare, ne puteţi contacta utilizând următoarele date de contact :

 

Împuternicirea de ieşire din ţară se solicită cu minim 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea deplasării şi va fi eliberată de BRD Sogelease în termen de maxim 24 de ore.

 

Ce trebuie să fac în caz de daună?

În cazul apariţiei unui eveniment asigurat, asiguratorii solicită la deschiderea unui dosar de daună următoarele documente:

- Acte eliberate de autorităţi în original (Poliţie, Pompieri, etc) în cazul evenimentelor rutiere care au ca urmare pagube produse tertilor *
- Copie poliţă CASCO/RCA
- Împutenicire eliberată de BRD Sogelease
- Talon, copie permis conducere, CI împuternicit
- Declaraţie


* Începând cu 01 ianuarie 2009, deţinătorii unei poliţe de asigurare CASCO pot aviza evenimentele produse în urma unor riscuri asigurate direct Asiguratorului emitent al poliţei de asigurare, dacă evenimentul a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul. Spre exemplu: avariile în parcare cu autor necunoscut, spargerea băii de ulei care are drept cauză o lovire sau o ciocnire cu un corp exterior, avarii produse în mers autovehiculului propriu ca urmare a unor manevre nereuşite fără a se mai produce pagube altor terţi, suprafeţe vitrate (parbrize, geamuri laterale, lunete) sparte ca urmare a ciocnirii cu un corp exterior.


Utilizatorul este responsabil de deschiderea dosarului de daună, atât BRD Sogelease cât şi brokerul de asigurare oferindu-i consiliere telefonică.

 

Dosarul de daună trebuie deschis în termen de 24 de ore în cazul  furtului sau 48 de ore în cazul avariilor.

 

Pentru emiterea Împuternicirii de daună de către Sogelease, sunt necesare următoarele documente:
1. Cerere de emitere împuternicire daună – Descarcă cerere;
2. Copie după CI persoană care va deschide dosarul de daună.

 

Documentele necesare emiterii Împuternicirii de daună vor fi trimise de către solicitant în atenţia:

sau

  • Broker de asigurare al BRD Sogelease: fax 021.232. 21.02 / 021.232.19.13


Pentru orice alte detalii suplimentare, ne puteţi contacta utilizând următoarele date de contact :
Call Center : +4 021. 301.48.48/ opţiunea 3
E-mail: sgl.asigurari@brd.ro

 

Ce trebuie să fac în cazul în care nu am primit ultima factură?

În cazul în care factura nu ajunge în timp util, clientul trebuie să solicite Serviciului facturări al BRD Sogelease o copie pe fax sau pe e-mail a acesteia.
Persoane de contact :
Florina CĂTUNEANU: +4 021. 301.41.77
Iulian DUMITRU: +4 021.301.43 .29
Call Center : +4 021 301. 48 48

Precizam că, în conformitate cu prevederile punctului 3.5. din Condiţiile Generale de Leasing, "lipsa facturii nu constituie un motiv de a fi exonerat de la plata ratei de leasing" conform termenului scadent stabilit.

 

De ce am primit somaţia / atenţionarea de plată?

Primirea somaţiei/ atenţionării de plată este efectul neconfirmării în contul BRD Sogelease, până la data transmiterii acesteia, a plăţii sumelor facturate.

 

Care este termenul de plată a facturilor?

Conform prevederilor Condiţiilor Generale de Leasing (punctul 3.9.) "toate facturile emise în baza Contractului au ca termen de plată 7 (şapte) zile calendaristice de la data emiterii facturii". Plata trebuie efectuată astfel încât banii să se evidenţieze în contul BRD Sogelease SRL nu mai târziu de data scadentă trecută pe factură. În cazul în care ziua scadentă este o zi nelucratoare sau sărbătoare legală, data scadentă se va reporta la prima zi lucrătoare ( conform punctului 3.5. din Condiţile Generale de Leasing). În caz contrar se vor percepe penalităţi de întârziere care vor fi calculate prin aplicarea la suma restantă a unei rate de 0.3% pentru fiecare zi de întarziere, pe toată perioada, începând cu data de expirare a termenului de plată şi până la data primirii efective a sumei în contul BRD Sogelease.
Detalii privind contul BRD Sogelease: RO30BRDE450SV00992744500 deschis la BRD Groupe Société Générale - Sucursala Mari Clienţi Corporativi
Pentru orice alte întrebări legate de această problemă, vă puteţi adresa :
Florina CĂTUNEANU: +4 021.301.41.77
Iulian DUMITRU: +4 021.301.43 .29
Call Center: +4 021 301 48 48

 

În ce conditii datorez penalităţi şi ce reprezintă acestea?

Penalităţile se calculează doar pentru plăţile întarziate şi se evidenţiază la factura următoare de plată.
Penalităţile de întârziere se calculează prin aplicarea la suma restantă a unei rate de 0.3% pentru fiecare zi de întârziere, pe toată perioada, începând cu data de expirare a termenului de plată şi până la data primirii efective a sumei în contul BRD Sogelease.
Pentru orice alte întrebări legate de această problemă, vă puteţi adresa :
Florina CĂTUNEANU: +4 021.301.41.77
Iulian DUMITRU: +4 021.301.43 .29
Call Center: +4 021 301 48 48

 

Ce trebuie făcut în cazul în care survin modificări în datele/informaţiile furnizate de mine în contract?

Orice modificări survenite pe tot parcursul derulării contractului de leasing trebuie aduse la cunostinţa BRD Sogelease în scris, în termen de 15 zile calendaristice.
Tipul de modificări se referă şi la:
* Transformări de ordin juridic
* Modificarea capitalului social
* Schimbarea de sediu, denumire, fuziune, divizare
* Transformare într-o altă formă de societate
* Reorganizare juridică, lichidare judiciară
* Schimbarea numărului de cont etc.

Utilizatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia BRD Sogelease actele justificative necesare.
Informarea va fi trimisă în atenţia Departamenului Operaţiuni BRD Sogelease, la numărul de fax : +4 021.301.41.05
Pentru orice alte întrebări legate de această problemă, vă puteţi adresa :
Departamentul operaţiuni: +4 021.301.41.83
Call Center: +4 021 301 48 48

 

Ce este valoarea reziduală?

Valoare reziduală reprezintă valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator(art.2 lit.c din O.G.51/1997).

 

Ce este novaţia?

Novaţia este o conventie prin care părţile unui raport juridic obligaţional sting o obligaţie existentă, înlocuind-o cu o noua obligaţie. Efectele obligaţiei iniţiale se transformă, se convertesc în efectele obligaţiei care se naşte prin novaţie.

 

Află datele exacte
Calculator Leasing

Ne puteți contacta
Call Center


021 301 48 48

Apelabil din toate rețelele.

BRD Sogelease
© 2020, BRD Sogelease IFN SA.

Acest site web utilizează cookie-uri și alte tehnologii similare. Acestea sunt necesare pentru utilizarea site-ului, pentru analiza modului în care utilizatorii folosesc site-ul și a asigura o experiență de navigare mai bună, pentru a oferi un conținut personalizat după interesele și preferințele dvs., precum și pentru an ajuta în activitatea noastră de publicitate on-line. Pentru mai multe detalii despre cookie-urile utilizate și despre cum puteți să gestionați utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să accesați Politica privind Cookie-urile și tehnologiile similare.