Întrebări frecvente ContactTermeni legaliActualizare dateEnglish version
Prima pagina   Info utile   Documente necesare

Documente necesare

Dosar de leasing - persoane juridice

Conţinutul dosarului de leasing poate fi completat la solicitarea BRD Sogelease IFN S.A. în funcţie de valoarea finanţată (pentru valori peste 200.000 Euro) şi situaţia economico-financiară a solicitantului.

 • Cerere de leasing (formular tip - vă rugăm click pentru descărcare ) semnată şi stampilată de reprezentantul legal
 • Declaraţie beneficiar real semnată şi stampilată
 • Bilanţul anual şi contul de profit şi pierdere pentru ultimii doi ani compleţi de activitate (vizate de Administraţia Financiară)
 • Cel mai recent bilanţ interim (dacă e cazul) depus (vizat de Administraţia Financiară)
 • Formular Acord consultare CRC, semnat şi ştampilat
 • Lista persoanelor cu drept de semnătură (vizată de bancă)
 • Documente de identificare a persoanei care reprezintă societatea (inclusiv pentru giranţi, dacă e cazul)
 • Acte de proprietate sau contract de închiriere privind sediul social al societăţii
 • Factura proforma pentru obiectul ce urmează a fi finanţat
 • Documente juridice (copii):

i. contract şi statut sau act constitutiv, acte adiţionale cu modificările ulterioare (dacă e cazul !)
ii. certificat de înmatriculare
iii. certificat de înregistrare la autorităţile fiscale
iv. certificat constatator de la Registrul Comerţului
v. certificat de atestare fiscală de la Administraţia Financiară (va fi primit cel mai târziu înainte de semnarea contractului) sau alternativ, pentru tranzacţiile urgente, o declaraţie pe proprie răspundere, datată, ştampilată şi semnată de acţionari/ administratori, care certifică că nu există datorii restante la bugetul statului şi prin care se obligă să prezinte certificatul de atestare fiscal în maximum 30 de zile
vi. proces-verbal AGA/CA de autorizare a achiziţiei în leasing şi desemnarea persoanei care va reprezenta societatea în relaţiile cu societatea de leasing . În cazul unui girant (persoană juridică) se va obţine si procesul-verbal AGA/CA al acestei societăţi prin care se autorizează semnarea garanţiei.

 

Profesiuni liberale (PFA)

Lista documentelor necesare pentru Profesiuni Liberale (PFA, Cabinete, Asociatii)
 • Autorizatia de functionare – copie
 • Actele de infiintare a societatii – copie – Dovada inregistrarii (ex medici: in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale al Directiei de Sanatate Publica)
 • Certificat Inregistrare Fiscala (CIF) – Copie
 • Dovada spatiului (proprietate/inchiriere/comodat) – copie – Se ataseaza contractul de inchiriere, comodat sau actul de proprietate pentru punctul de lucru
 • Drept de semnatura banca – copie – Certificata de banca conform cu originalul
 • Avizul de functionare a Cabinetului (ex. medici: Avizul Colegiului Medicilor; avocati: Avizul Baroului de Avocati; notari: Avizul Uniunii Notarilor etc.) – copie
 • Acte Identitate reprezentanti – copie
 • Curriculum Vitae – Se pot atasa copii ale diplomelor, copii ale certificatelor de competenta profesionala
 • Cererea – Chestionar (poate fi gasita in toate unitatile BRD GSG si la reprezentantii BRD Sogelease)
 • Declaratia de venituri depusa la Administratia Financiara pe ultimii 2 ani si Declaratia privind estimarea taxelor si impozitelor de platit pe anul in curs – Inregistrata la Administratia Financiara - formular 204 - copie
 • Registrul Jurnal de incasari si plati (Standard) – (ultimele 6-12 luni, semnate si stampilate) – copie
 • Contracte colaboratori (la cerere; ex. Sectorul medical cu C.N.A.S.) – copie
 • Formular Acord consultare CRC, semnat şi ştampilat
 • Declaratie datorii la bugetul de stat semnata şi ştampilata
 • Atestare fiscala/Declaratie pe proprie raspundere datorii la bugetul de stat semnata şi ştampilata


*Continutul dosarului de leasing poate fi completat in functie de suma finantata si de situatia economico-financiara a solicitantului.

 

Află datele exacte
Calculator Leasing

Ne puteți contacta
Call Center


021 301 48 48

Apelabil din toate rețelele.

BRD Sogelease
© 2020, BRD Sogelease IFN SA.

Acest site web utilizează cookie-uri și alte tehnologii similare. Acestea sunt necesare pentru utilizarea site-ului, pentru analiza modului în care utilizatorii folosesc site-ul și a asigura o experiență de navigare mai bună, pentru a oferi un conținut personalizat după interesele și preferințele dvs., precum și pentru an ajuta în activitatea noastră de publicitate on-line. Pentru mai multe detalii despre cookie-urile utilizate și despre cum puteți să gestionați utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să accesați Politica privind Cookie-urile și tehnologiile similare.